43540 - Χαϊκού Φτερού. (haïku)

Ν. Λυγερός

Με την άνοιξη
σήκωσες τον χειμώνα
σαν ένα φτερό.