43547 - Χαϊκού νίκης. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Και με τη νίκη
θα πρέπει ν’ αντέξουμε
την προπαγάνδα.