43548 - Χαϊκού λαού. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αν κάνει κρύο
στην ψυχή ενός λαού
γίνε το φως του.