43550 - Χαϊκού Βίβλου. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Αν ξεπεράσεις
το δέρμα της ψυχής σου
θα δεις τη Βίβλο.