43556 - Χαϊκού χαμόγελου. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το χαμόγελο
ξεσχίζει και το πέπλο
της προπαγάνδας.