43557 - Χαϊκού Χρόνου. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Πάντα ο Χρόνος
είναι μαζί μας όταν
δίνουμε μάχη.