43569 - Χαϊκού Έργου. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Δεν είσαι μόνη
στον αγώνα του έργου
Ανθρωπότητα.