43570 - Χαϊκού Απελευθέρωσης. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μην περιμένεις
την Απελευθέρωση
κάνε την αρχή.