43584 - Χαϊκού Μοναχικού

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ο μοναχικός
με την Ανθρωπότητα
πάντα αγαπά.