43585 - Χαϊκού Σύννεφου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το σύννεφό σου
στην αλήθεια βρίσκεται
στους ωκεανούς.