43586 - Χαϊκού Μηχανικού

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Ο μηχανικός
βρήκε την απουσία
του άλλου θεού.