43591 - Χαϊκού Σκηνοθέτη. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μη σκηνοθετείς
μόνο πράξεις του έργου
παίξε με πάθος.