43592 - Χαϊκού Τόλμης. (haïku)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Πάντα ήθελες
την απελευθέρωση
ζήτα και τόλμη.