4361 - Η οδύνη των ανθρώπων

Ν. Λυγερός

Η οδύνη των ανθρώπων υπάρχει.

Όμως ποιος είναι ικανός να τη δει;

Ποιος θα τολμήσει να τη ζωγραφίσει;

Ο Leonardo τη μελέτησε

κι ο Vincent την αγάπησε.

Αλλά κανείς δεν το πρόσεξε.

Έπρεπε να περιμένουμε αιώνες

για να μπορέσει η ανθρωπότητα

να μιλήσει για τα πάθη μας.