43613 - Χαϊκού θανάτου

Ν. Λυγερός

Ζωή θανάτου
η αθανασία του
λόγω αξίας.