43614 - Χαϊκού Μνημοσύνης

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η μνημοσύνη
χωρίς νοημοσύνη
δεν είναι σοφή.