43618 - Χαϊκού βιβλίου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Όταν το δέρμα
γίνεται εξώφυλλο
το βιβλίο ζει.