43715 - Χάρη στη Μακεδονία η παρένθεση κλείνει

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μπορεί μερικοί να πιστεύουν ότι αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική και αυτό φάνηκε λόγω της επιρροής του νέου Μακεδονικού Αγώνα. Με αυτήν την έννοια μπορούμε να πούμε ότι η Μακεδονία έσωσε την Ελλάδα με την παρέμβασή της. Διότι με τον αγώνα που προκάλεσε, οι Έλληνες άρχισαν την αντίσταση και τώρα την απελευθέρωση. Έτσι είναι όλο και περισσότεροι τώρα αυτοί που βλέπουν ότι αρχίζει να κλείνει και αυτή η παρένθεση. Βέβαια για πολλούς άργησε αυτή η διαδικασία γιατί σιχάθηκαν να βλέπουν μια τόσο ακραία κομματική προσέγγιση για όλα τα θέματα και την εκμετάλλευση της οικονομικής κατάστασης, για να επιβληθεί μια ιδεολογία που ποτέ δεν τα κατάφερε στην Ελλάδα επειδή είμαστε της ελευθερίας. Σε αυτή τη φάση ανακαλύπτουμε και τις εσωτερικές τριβές που υπάρχουν εντός του κόμματος της ήττας, γιατί πολλοί ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν πολλά όσο υπήρχε πλαίσιο εξουσίας αλλά όχι όταν αυτή τελειώνει. Γι’ αυτόν τον λόγο η αλλαγή κύκλου προετοιμάζεται, διότι ακόμα και οι εσωτερικές αντιδράσεις λειτουργούν εκθετικά.