4375 - Ο άνθρωπος της Saint-Rémy

Ν. Λυγερός

Στεκόταν μόνος στο κατώφλι.
Δεν περίμενε κανένα πια
παρά μόνο ένα τρυφερό χάδι από τον πεύκο
που είχε λυγίσει από τον άνεμο
και την καταιγίδα του πόνου.
Κι αυτός στεκόταν μόνος εδώ και δεκαετίες.
Έτσι, αποφάσισες ότι είχε φθάσει η στιγμή
να τους βάλεις σ’ έναν καμβά της Provence.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση ήταν αδύνατη.
Και τώρα, αποδεικνύουν την παρουσία σου.