43888 - Η βαθιά ιστορία

Ν. Λυγερός

Μαθήτρια: Τι σκέφτεστε, Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Τον Αχιλλέα…
Μαθήτρια: Τι σχέση έχει με αυτά που λέγαμε;
Δάσκαλος: Καμία.
Μαθήτρια: Ποιο είναι το θέμα λοιπόν;
Δάσκαλος: Πώς πέθανε ο Αχιλλέας;
Μαθήτρια: Σκοτώθηκε.
Δάσκαλος: Ποιος τον σκότωσε;
Μαθήτρια: Ο Πάρις.
Δάσκαλος: Ποιος τον νίκησε;
Μαθήτρια: Δεν είναι ο Πάρις;
Δάσκαλος: Όχι, ο Απόλλωνας.
Μαθήτρια: Ο Απόλλωνας;
Δάσκαλος: Ο Λοξίας είπε στον Πάρη πώς να τον σκοτώσει.
Μαθήτρια: Άρα αυτός είναι η αρχή.
Δάσκαλος: Ποιος ηττήθηκε;
Μαθήτρια: Δεν είναι ο Αχιλλέας;
Δάσκαλος: Όχι, η Αθηνά.
Μαθήτρια: Δεν βλέπω που το πάτε;
Δάσκαλος: Μόνο ένας θεός μπορούσε να νικήσει τον Αχιλλέα.
Μαθήτρια: Αλλά ένας θνητός μπορούσε να τον σκοτώσει με την καθοδήγησή του.
Δάσκαλος: Η Αθηνά εκδικήθηκε με τον Οδυσσέα.
Μαθήτρια: Αυτός που πήρε την ασπίδα του Αχιλλέα.
Δάσκαλος: Και νίκησε τελικά και τον Απόλλωνα και τον Ποσειδώνα.