43934 - Η αποστολή της Μακεδονίας

Ν. Λυγερός

Η αποστολή της Μακεδονίας
συνδυάστηκε αρχικά
με τη Θράκη
όπου φάνηκε
ότι υπάρχουν
άνθρωποι
που διψούν
για γνώσεις
και αλήθεια
ύστερα είδαμε
τη μεγάλη
αποδοχή
σε ευρύτερο
πλαίσιο
και πήγαμε
ακόμα
πιο βαθιά
με τη δομική
ανάλυση
και σύνθεση
της αξίας
των Ευαγγελίων.