44050 - Κωμικός Διάλογος

Ν. Λυγερός

– Γιατί δεν του αρέσει η πρόσθεση;
– Προτιμά τον πολλαπλασιασμό ψαριών.
– Γιατί μπερδεύει τις οντότητες;
– Επειδή ταυτίζεται με τον πατέρα του.
– Γιατί δεν έχει τετράδια και βιβλία;
– Προτιμά την άμμο.
– Γιατί δεν ασχολείται με γεωγραφία;
– Όλα τα μονοπάτια οδηγούν στο ίδιο μέρος.
– Γιατί δεν κολυμπά σαν τους άλλους;
– Προτιμά το περπάτημα.
– Γιατί δεν εκφράζεται με ξεκάθαρο τρόπο;
– Προτιμά τις παραβολές.
– Γιατί δεν απαντά στη γραμματεία;
– Προτιμά το πνεύμα.
– Γιατί έχει αυτή την συμπεριφορά;
– Προτιμά τους ξένους, τους φτωχούς.
– Τι θα κάνουμε μ’ αυτόν;
– Τι θες να κάνουμε;
– Έχει μέλλον;
– Μόνο αυτό.
– Έχει παρελθόν;
– Βέβαια.
– Γι’ αυτό τον περιμένουν όλοι;