44138 - Καμία δικαιολογία

Ν. Λυγερός

Καμία δικαιολογία
δεν ισχύει
για το έγκλημα
που έγινε
κατά
του Ελληνισμού
με το όνομα
της Μακεδονίας
και τίποτα
που προέρχεται
από λάθη
πάνω
στο θέμα
των ελληνοτουρκικών
σχέσεων
γι’ αυτό
σταμάτα
κάθε
προσπάθεια
σοβιετικής
προπαγάνδας
για να είσαι
ελεύθερος.