44223 - Όταν σταμάτησαν την ιστορία

Ν. Λυγερός

Μαθητής : Ποιο έγκλημα είναι από τα χειρότερα ;
Δάσκαλος : Αυτό που σταματά την ιστορία.
Μαθητής : Σταματά ;
Δάσκαλος : Ναι, σταματά.
Μαθητής : Μα πώς γίνεται ;
Δάσκαλος : Στην αρχή οι εγκληματίες της ιστορίας δηλώνουν ότι πέθανε.
Μαθητής : Μάταιη προσπάθεια.
Δάσκαλος : Στη συνέχεια επειδή έχουν πείσει μόνο τους Αθώους, τη σταματούν.
Μαθητής : Μα πώς ;
Δάσκαλος :Πρώτον αποφασίζουν ότι δεν έχει νόημα το παρελθόν κι ότι το μέλλον γίνεται μόνο από το παρόν.
Μαθητής : Το μοντέλο της αλυσίδας του Markov.
Δάσκαλος : Αλλά εφαρμοσμένο πάνω στην ίδια την κοινωνία.
Μαθητής : Η αρχή του εγκλήματος υποθέτω.
Δάσκαλος : Και μετά ανακοινώνουν ότι μόνον το παρόν έχει σημασία.
Μαθητής : Εκεί σταματούν τον χρόνο…
Δάσκαλος : Όχι αυτός συνεχίζει αλλά σταματούν την ιστορία διότι αφανίζουν κάθε φαινόμενο που θα συνέχιζε τη γραφή της.