44449 - Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης για τις Επαρχίες του Νότου

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Η παρουσίαση που έγινε στο Συμβούλιο Οικονομικών, Πηγών και Περιβάλλοντος δίνει μια σαφή εικόνα της προόδου του νέου μοντέλου ανάπτυξης για τις Επαρχίες του Νότου. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο που αξιοποιεί τις ανθρώπινες και φυσικές πηγές. Είναι μια πραγματική δέσμευση του Μαρόκο για να υποστηρίξει πρακτικά τη διαδικασία αυτονομίας. Έτσι ο προϋπολογισμός και το πεδίο εφαρμογής του έργου είναι ανάλογες αυτού του στρατηγικού οράματος. Πρόκειται για εφαρμογή Ανθρώπινων Δικαιώματων της νέας γενιάς. Βρίσκουμε μία οικονομική διάσταση με την γεωργία, το φωσφορικό και τα προϊόντα της θάλασσας, τον οικολογικό τουρισμό, την ατλαντική διαδρομή Tiznif, Laâyoune, Dakhla μεγαλύτερη από 1000 χιλιόμετρα και το λιμάνι της Dakhla. Μία κοινωνική διάσταση με τη δημιουργία ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Laâyoune, μία Τεχνόπολη στο Foum El Oued, ένα διεπιστημονικό Πανεπιστήμιο αλλά ταυτόχρονα διατήρησης της κληρονομιάς, η προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας και η αξιοποίηση των χώρων μνήμης. Τέλος, μια περιβαλλοντική διάσταση με μια πολιτική ύδρευσης, σταθμών απιονισμού και αφαλάτωσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έτσι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης αποφεύγει το βραχυπρόθεσμο, εργάζεται στη βιωσιμότητα και σε μια αποκεντρωμένη διακυβέρνηση σε συμφωνία με τον τοπικό πληθυσμό.