44450 - Από το νέο μοντέλο στη νέα στρατηγική

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα νέας γενιάς, η συμμετοχική και διαφανής προσέγγιση, το μοντέλο ολοκληρωμένης οικονομικής ανάπτυξης και η συμμετοχική διακυβέρνηση είναι τα θεμέλια του νέου μοντέλου ανάπτυξης για τις Επαρχίες του Νότου που εφαρμόστηκε σε συνέχεια αιτήματος του Βασιλιά, ώστε να υποστηρίξει με τρόπο αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τη διαδικασία αυτονομίας. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ξεπεραστεί ένα παραδοσιακό χάσμα που αντιπροσωπεύει μία αποτελεσματική επίλυση μιας συγκρουσιακής κατάστασης. Είναι λοιπόν απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι πρόκειται για εφαρμογή που αποτελεί μια προϋπόθεση sina qua για τη μαροκινή στρατηγική και με αυτή την έννοια δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε αποκλειστικά ως ένα στοιχείο επικοινωνίας. Είναι λοιπόν ένα βήμα στο πλαίσιο των διατάξεων της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Είναι ένα σύνθετο σύνολο που αποτελεί ένα στρατηγικό μείγμα σε δύο επίπεδα, τοπικό και εθνικό γιατί οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτονομίας της Σαχάρας πρέπει να είναι συμπληρωματικές με τις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Μαρόκο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έτσι από το νέο μοντέλο, έχουμε μια νέα στρατηγική.