Η γαλάζια έρημος

Η γαλάζια έρημος
είναι
αυτός ο λεπτός
συνδυασμός
της Σαχάρας
και του Ατλαντικού
Ωκεανού
που δίνει
μια άλλη
εικόνα
του Μαρόκο
και των Επαρχιών
του Νότου.
Αυτή η αναπαράσταση
είναι πιο πιστή
στην πραγματικότητα
του χρονικού
τοπικού
χώρου
που διασχίζει
τους αιώνες
χωρίς να είναι
πραγματικά
γνωστή.

Close Menu