44463 - Η συμβολή των Κυβερνητών της Laâyoune και της Dakhla

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Οι συναντήσεις με τους Κυβερνήτες της Laâyoune και της Dakhla μάς επέτρεψαν να διαπιστώσουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ανάπτυξη των Επαρχιών του Νότου, την κουλτούρα τους και το περιβάλλον. Λόγω της εφαρμογής του Νέου Μοντέλου Ανάπτυξης, η αστικοποίηση βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και αυτό έχει πολλές θετικές συνέπειες στην ευημερία του πληθυσμού, στο βιοτικό επίπεδο, το ποσοστό εκπαίδευσης και το ποσοστό ανεργίας. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που οι δείκτες ικανοποίησης είναι πολύ υψηλοί. Επιπλέον η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι βρίσκεται στην κατεύθυνση του αποτελεσματικού έμπρακτου εκδημοκρατισμού. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν παρατηρούμε παραγκουπόλεις. Το σύνολο των προσπαθειών έγιναν για να υποστηριχθεί η λογική της ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρούμε στο παράρτημα στη Phosboucraa. Γιατί η εκμετάλλευση των αποθεμάτων φωσφόρου ακόμα κι αν η παραγωγή αυτή δεν αντιστοιχεί παρά στο 2% του εθνικού επιπέδου, η συμβολή σε ανθρώπινο επίπεδο είναι τεράστια κι όχι μόνο για τους εργαζόμενους της εταιρείας αλλά και για το σύνολο των τοπικών πληθυσμών. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια που υποστηρίζει τη λειτουργία αυτής της εξόρυξης είναι 95% αιολική. Έτσι βλέπουμε ότι οι προσπάθειες παρέχονται από τον τοπικό πληθυσμό για τον τοπικό πληθυσμό. Οι Κυβερνήτες έτσι διαχειρίζονται τα κοινωνικά οφέλη υψηλού επιπέδου χάρη σε αυτήν την πολύτιμη υποστήριξη. Τέλος στην περιοχή της Dakhla η παρουσία του στρατού, πέραν του να είναι περιοριστικός παράγοντας, αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα ένας παράγοντας σταθεροποίησης για όλους εκείνους που θέλουν να επενδύσουν σε αυτά τα μέρη.