44465 - Η κοινωνική συμβολή της Phosboucraa

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Μπορούμε να κάνουμε το λάθος να δούμε στην εταιρεία της Phosboucraa μια πετυχημένη εκμετάλλευση του λευκού χρυσού, δηλαδή του φωσφόρου στις Επαρχίες του Νότου. Ωστόσο αυτό θα ήταν ανακριβές γιατί η καρδιά αυτής της επιχείρησης είναι η κοινωνική συμβολή της. Αυτό δεν υπάρχει από μόνο του. Αντιστοιχεί σε μία εθνική βούληση που βασίζεται σε μία πολιτική της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι η εταιρεία Phosboucraa αντιπροσωπεύει ένα τακτικό εργαλείο στο Νέο Στρατηγικό Μοντέλο. Είναι ένα πραγματικό θαύμα στην καρδιά της ερήμου και ο αντίκτυπός της είναι κολοσσιαίος στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού με άμεσο τρόπο μέσω των υπαλλήλων της επιχείρησης αλλά επίσης και έμμεσος στο σύνολο του πληθυσμού της Laâyoune, ενώ βρίσκεται στα 100 χιλιόμετρα μέσα στην έρημο της Σαχάρας. Όταν εξετάζουμε τον σχεδιασμό της εξόρυξης του εργοστασίου, είμαστε έκπληκτοι από τα κοινωνικά και ανθρώπινα οφέλη. Αλλά πρέπει να πάμε πέρα από αυτό για να δούμε την συμβολή του στην κοινωνία. Αποτελεί ένα καταλυτικό σημείο στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη της νεολαίας. Αποτελεί ένα σημείο σταθερότητας που επιτρέπει να ενισχυθεί με αποτελεσματικό τρόπο το Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης στις Επαρχίες του Νότου. Γιατί όλος ο κόσμος ξέρει μέσα σε αυτό τον τοπικό χώρο ότι μπορούμε να υπολογίσουμε πάνω σε αυτή για να κινητοποιήσουμε τεράστιες προσπάθειες για την ευημερία του πληθυσμού σε μεγάλη κλίμακα κι όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Συνεπώς αποτελεί φυσικά μέρος μια εθνικής στρατηγικής που στηρίζει την αυτονομία.