44470 - Δομικά στοιχεία του σκληρού πυρήνα

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Προκειμένου να γίνει εμφανής η λειτουργικότητα της Διεθνούς Πλατφόρμας, είναι σημαντικό να αναλύσουμε τα δομικά στοιχεία του σκληρού πυρήνα της. Σε αντίθεση με ό,τι υποδηλώνει το όνομά του αυτό πρέπει να είναι πριν από όλα ευέλικτο έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα ανθεκτικό δίκτυο στις επιθέσεις της βαρβαρότητας. Το υπόστρωμά του που αντιστοιχεί σε μία νέα εθνική στρατηγική που θα έχει έναν διεθνή αντίκτυπο, δίνει κατευθυντήριες γραμμές των στόχων του αλλά όχι για τη φύση του. Είναι σαφές ότι αυτή η τελευταία πρέπει να είναι ανεξάρτητη με τρόπο που να υποστηρίζει με αποτελεσματικό τρόπο τον σκοπό χωρίς να έχει τους περιορισμούς μιας διπλωματικής στάσης. Πρόκειται για την οικοδόμηση ενός βαθιού δικτύου με ενισχυμένη παιδεία έτσι ώστε να κατανοήσουμε με στρατηγικό τρόπο των δεδομένων και των γεγονότων ώστε να μπορεί να προβλέψει τις αρνητικές κινήσεις. Είναι για αυτόν τον λόγο που οι πράξεις του πρέπει να γίνονται σε εθνικά, τοπικά και διεθνή επίπεδα. Ο σκληρός πυρήνας πρέπει να είναι ικανός να ενεργεί αξιοποιώντας την πλάγια σκέψη, την δημιουργική σκέψη και την συναισθηματική νοημοσύνη για να υπερβεί τα συνηθισμένα εμπόδια της επίσημης διπλωματίας. Η ικανότητα της πρόβλεψης πρέπει να είναι βασισμένη στην διαίσθηση και στην αντίληψη των μελών της και αυτό εμπεριέχει και το χιούμορ που είναι ικανό να αντιστρέφει μία κατάσταση εκεί όπου μια άμεση αντιπαράθεση είναι αδύνατη γιατί θα οδηγούσε σε μία σκληρή αποτυχία. Είναι με αυτές τις ιδιότητες που ο σκληρός πυρήνας θα ενισχύσει τη Διεθνή Πλατφόρμα.