4467 - Αναρχικός κατάλογος

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

– Τι είπε ο δάσκαλος;

– Να ετοιμάσουμε τον κατάλογο…

– Τι είπε, λέει;

– Τον κατάλογο της έκθεσης.

– Μα θα πουλήσουμε τα έργα;

– Όχι βέβαια!

– Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί νιώθω ηλίθια;

– Διότι είναι η αρχή…

– Μα δεν καταλαβαίνω τίποτα!

– Αυτό είναι πριν την αρχή!

– Ποιος θα ετοιμάσει τον κατάλογο;

– Η φιλική εταιρεία…

– Με δουλεύετε;

– Οι αδελφές!

– Ποιες; Με τα πορτοκάλια;

– Όχι! Οι άγγελοι, αν προτιμάς.

– Ποιοι είναι οι κανόνες του παιγνίου;

– Η μη απόλαυση περιουσίας.

– Και οι τίτλοι ιδιοκτησίας;

– Αυτοί είναι μόνο για τα δικαστήρια…

– Κι εδώ;

– Είναι κλοπή!

– Έπρεπε να διαβάσω Proudhon για να σας καταλάβω.

– Όχι μόνο.

– Τώρα την έβαψα.

– Είδες τους πίνακες στον τοίχο;

– Μόνο μία φωτογραφία.

– Και δεν ήταν όλοι!

– Πού ήταν οι άλλοι;

– Στο χρώμα του αοράτου.

– Κι εγώ που νόμιζα ότι καταλάβαινα κάτι…

– Είναι πολύ νωρίς.

– Τότε θα βοηθήσω κι εγώ.

– Καλώς!

– Δεν είναι όλα κατανοητά;

– Ποια είναι;

– Τα κοινωνικά!

– Και τα ανθρώπινα;

– Θέλουν χρόνο…

– Θα προφτάσουμε;

– Ο χρόνος είναι μαζί μας.