44791 - Με το έργο

Ν. Λυγερός

Με το έργο
του Mozart
βλέπεις
κομμάτι
του έργου
του Molière
όχι όμως
το βάθος του
διότι η μουσική
έχει άλλες
απαιτήσεις
και η κωμική
όπερα
δεν μπορεί
ν’ ακολουθήσει
τη θεατρική
βαθύτητα
ειδικά
όταν
εμπλέκεται
ο Casanova
στο λιμπρέτο.