4490 - Γαμώ την κοινωνία σας, γαμώ!

Ν. Λυγερός

dédié à Ph.K.

Δεν ήξερε τι σημαίνει
η κοινωνία της αδιαφορίας
και ξέχασε να την αγαπήσει
δίχως λόγο.
Όταν όμως έμαθε γι’ αυτήν
και κατάλαβε τους στόχους τους
δεν είπε τίποτα πια
παρά μόνο μια λέξη.
Ήταν εκείνο το όραμα
που είχε απαγορεύσει
το δόγμα της κοινωνικότητας:
η ανθρωπότητα.