4498 - Οι οχτώ πύλες

Ν. Λυγερός

Ποιος πρόσεξε το βάθος

όταν κοίταξε τον πίνακα

της μη αβελιανής ομάδας;

Εκεί έκρυψε ο Hamilton

τη δυνατότητα

της πολλαπλότητας

νέων φανταστικών αριθμών.

Σ’ αυτό το σημείο

ανακάλυψε ο Cayley

το δεύτερο κόσμο

με τις οχτώ πύλες.

Και το παίγνιο δεν είναι κλειστό…