45036 - Πώς να φανταστεί κανείς

Ν. Λυγερός
Μετάφραση από τα γαλλικά Βίκυ Τσατσαμπά

Πώς να φανταστεί κανείς
μία αξιοθαύμαστη
αλληλεπίδραση
ανάμεσα
σε βυζαντινά,
ισλαμικά
και ρωμαϊκά
στοιχεία
σε ένα Παλάτι
Νορμανδικό
στη Σικελία
στο Παλέρμο
χωρίς
να μπει
στη Chapelle
Palatine
στη μέση
του Χρόνου