45216 - Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος στην Ελλάδα συνεχίζει όλο και πιο δυναμικά το έργο του, σε βαθμό που είναι καλό να ενημερωθεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα οφέλη του. Είχαμε κάνει μια ενημέρωση και σε προηγούμενο Υπουργό, αλλά οι αλλαγές είναι τόσο γρήγορες στην ελληνική πολιτική που θα πρέπει ο νέος Υπουργός να ξαναενημερωθεί, έτσι ώστε να βοηθήσει έμπρακτα τους αγρότες και να προγραμματίσει μια εφαρμογή στο πρόγραμμα της δακοκτονίας για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα που θα αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Επίσης το γεγονός ότι τώρα έχουμε ελληνικό ζεόλιθο και ότι το 8% των απολαβών του πάει στο ελληνικό δημόσιο είναι ένα επιπλέον επιχείρημα για τη νέα κυβέρνηση. Είναι καλό να γίνουν εφαρμογές και στον τομέα της κτηνοτροφίας όχι μόνο για να απαλλαγούν από τις οσμές οι επαγγελματίες αλλά και οι γείτονες. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο ζεόλιθος βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ζώων και αυτό αποτελεί μια προστιθέμενη αξία. Υπάρχει ο ζεόλιθος, ξέρουμε τις εφαρμογές του, αρκεί να υπάρχει και πολιτική βούληση.