45241 - Χούφτες φωτός

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις
τις ψυχές
ως χούφτες
φωτός
θα χαρείς
περισσότερο
όταν θα τις δεις
ενωμένες
για τον ίδιο
λόγο
και τον ίδιο
σκοπό
εντός
της Ανθρωπότητας.