45266 - Διπλός κώδικας. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)