45312 - Μπορεί να είσαι

Ν. Λυγερός

Μπορεί να είσαι
μόνος
με την Ανθρωπότητα
αλλά
αν έχεις
δίπλα σου
ένα κουτί
με καραμέλες
κοίτα
αν αυτές
είναι
στρόγγυλες
σαν αυτό
μήπως
μπορείς
να βρεις
το γράφο
της επίλυσης.