45318 - Σε βάθος χρόνου

Ν. Λυγερός

Σε βάθος χρόνου
ο Ελληνισμός
δικαιώνεται
για τις θέσεις
που πήρε
διαχρονικά
για τις κατηγορίες
ανθρώπων
που αποτελούν
μειονότητες
και δεν θεωρούνται
ομαλές
και πάντα
με τρόπο
που έδειχνε
το καλό
και το κάλλος
της ανθρωπιάς.

Close Menu