45330 - Αν είσαι χριστιανός

Ν. Λυγερός

Αν είσαι χριστιανός
με την ουσιαστική έννοια
θα πρέπει να παλέψεις
για την ψυχή
και μιας κομμουνίστριας
αν είναι καταδικασμένη
γιατί θα πρέπει
να μάθει για τη συνέχεια
και να επινοήσει
ότι δεν είναι το τέλος
κι ότι το πρέπον
είναι να σωθεί
η ψυχή
που είναι
σ’ ένα σώμα
που δεν την αναγνωρίζει
και προτιμά
να την ψυχοκτονήσει.