45337 - Στην πορεία

Ν. Λυγερός

Στην πορεία
της ζωής σου
υπάρχει
και η εξέλιξη
της ψυχής
γιατί
ακόμα
και το τέλειο
εξελίσσεται
έτσι
οι επιλογές σου
πρέπει να είναι
ανθρώπινες
και ψυχικές
διότι
έχει σημασία
για την Ανθρωπότητα
των ψυχών.

Close Menu