45339 - Όταν καταπατούνται

Ν. Λυγερός

Όταν καταπατούνται
τα ανθρώπινα δικαιώματα
στη Δυτική Παπούα
λόγω Ινδονησίας
και είναι αναγκασμένοι
οι αυτόχθονες
να πουν
ότι δεν είναι πίθηκοι
επειδή έχουν
μία ανθρώπινη
αξιοπρέπεια,
δεν μπορείς
να παραμείνεις
ουδέτερος
ειδικά
όταν ξέρεις
πώς λειτουργεί
μία θρησκεία
φανατισμού.