45341 - Δεν πρόκειται

Ν. Λυγερός

Δεν πρόκειται
να ξεχάσουμε
τη Μακεδονία
ακόμα
κι αν η κυβέρνηση
καθυστερεί
να πάρει
μια ορθολογική
απόφαση
που να ακολουθεί
την πορεία
του Ελληνισμού
γιατί
η ψυχή του
θα επαναστατήσει
για να βρει
την ελευθερία του
μέσω
της αξιοπρέπειάς του.