45342 - Δεν μπορεί

Ν. Λυγερός

Δεν μπορεί
καμία κυβέρνηση
και κανένα κόμμα
να μας αναγκάσει
να ξεχάσουμε
την Μακεδονία
γιατί απλά
ξέρουμε
ότι υποφέρει
η ψυχή της
όταν βλέπει
πώς διαχειρίζονται
το σώμα της
μέσω
απαράδεκτων
διαπραγματεύσεων
που οδηγούν
σε αποφάσεις
ενάντια
στον Ελληνισμό.