45344 - Στρατηγικά Σχήματα Ελληνισμού. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)