45345 - Νέος ισομορφισμός του Κώδικα. (Dessin)

Ν. Λυγερός

(Dessin)