45348 - Τα ψυχικά

Ν. Λυγερός

Τα ψυχικά
μπορεί να είναι
μετά τη φυσική
αλλά
την κλασική
διότι
χρειαζόμαστε
εργαλεία
του μέλλοντος
που προστατεύουν
ακόμα
και το παρελθόν
από τις απόπειρες
των γενοκτόνων
να αφανίσουν
κάθε ύπαρξη
ζωή, συνείδηση
και ψυχή.

Close Menu