45350 - Αν θες μόνο

Ν. Λυγερός

Αν θες μόνο
να περάσεις
καλά
στη ζωή σου
θα καταπατήσεις
πολλές ψυχές
ενώ αν θέλεις
να έχεις
καλή ψυχή
θα πρέπει
να κάνεις
υπερβάσεις
στην ζωή σου
για να είσαι
μέλλον
που ανήκει
στην Ανθρωπότητα.