45351 - Μην αφήνεις

Ν. Λυγερός

Μην αφήνεις
κανένα
Φαρισαίο
να σου πληγώσει
τη ζωή
επειδή
δεν δέχεται
να είσαι
πιστή
του Χριστού
και αυτός
θεωρεί
ότι πρέπει
να ακολουθείς
το δόγμα
που δεν δέχτηκε
την ύπαρξή Του.

Close Menu